دستگاه های تشخیص چهره

  • تشخیص چهره و اثر انگشت و کارت و کد 
  • چین 
  • 500 چهره و 2000 اثر انگشت 
  • LAN
   USB
   WIFI (اختیاری)
   GPRS (اختیاری) 
  16,000,000 ریال
  • تشخیص چهره و انگشت و کارت و کد 
  • 10.000 چهره و 250.000 انگشت 
  • LAN
   USB
   WIFI(اختیاری)  
  • کره جنوبی 
  54,000,000 ریال
  • تشخیص چهره و کارت و کد 
  • 400 چهره 
  • LAN
   USB
   WIFI 
  • چین 
  11,500,000 ریال

logo-samandehi